Golvvärme

Heatcom 3mm Värmekabel på Trumma, 12 W/LM

Heatcom 3mm Värmekabel på Trumma, 12 W/LM

 

Artikel

nummer

Benämning

KIT

Längd

m

Watt,

totalt

100watt/

m2=cc 12cm

150watt/

m2=cc 8cm

Ohm
39520130 130 HC10TPM  11,3  130 1,3 m2 0,9 m2  407
39520200  200 HC10TPM 16,5  200  2,0 m2 1,3 m2  264 
39520290  290 HC10TPM 23,5  290  2,9 m2  1,9 m2  183 
39520420  420 HC10TPM 36,0  420  4,2 m2  2,9 m2  126 
39520490  490 HC10TPM 39,0  490  4,9 m2  3,1 m2  109 
39520580  580 HC10TPM 47,0  580  5,8 m2  3,8 m2  92 
39520670  670 HC10TPM 57,0  670  6,7 m2  4,6 m2  80 
39520800  800 HC10TPM 68,0  800  8,0 m2  5,4 m2  67 
39520960  960 HC10TPM 79,0  960  9,6 m2  6,3 m2  55 
39521050  1050 HC10TPM 87,0  1050  10,5 m2  7,0 m2  50 
39521190  1190 HC10TPM 99,0  1190  11,9 m2 7,9 m2  44 
39521340  1340 HC10TPM 112,0  1340  13,4 m2  9,0 m2  40 
39521600  1600 HC10TPM 133,0  1600  16,0 m2  10,6 m2  33 
39521740  1740 HC10TPM 145,0  1740  17,4 m2 11,6 m2  31 
39512000  2000 HC10TPM 166,0  2000  20,0 m2  13,3 m2  27 
39522140 

2140 HC10TPM

177,0  2140  21,4 m2  14,1 m2  25 

Levereras inklusive en digital/manuell termostat HC 10 TPM oh dubbelsidig montagetejp.

Heatcoms värmekabel på trumma rekommenderas för användning på ytor som inte är rektangulära och där fast inredning gör det svårt att lägga en matta. Värmekabeln levereras som ett set där dubbelsidig montagetejp och termostat ingår. Kabeln fästs vid underlaget med hjälp av den kraftiga dubbelsidiga tejpen och bygger bara 5mm. Lågbyggande värmekabel läggs i flytspackel eller direkt i klinkerfix. Den måste vara helt täckt av fixet eller spacklet. Båda produkter måste vara avsedda för golvvärme.

Effekten per kvm kan anpassas genom att ändra avståndet (cc-avstånd) mellan varje kabellängd. Se tabell.

Heatcom AluMat Golvvärme, 80 Watt/m²

Heatcom AluMat Golvvärme, 80 Watt/m²

Art.nr

Benämning Watt
40840010 AluMat - 0,5 x 2,0m - 1,0 m2 80 W
40840015 AluMat - 0,5 x 3,0m - 1,5 m2 120 W
40840020 AluMat - 0,5 x 4,0m - 2,0 m2 160 W
40840025 AluMat - 0,5 x 5,0m - 2,5 m2 200 W
40840030 AluMat - 0,5 x 6,0m - 3,0 m2 240 W
40840035 AluMat - 0,5 x 7,0m - 3,5 m2 280 W
40840040 AluMat - 0,5 x 8,0m - 4,0 m2 320 W
40840045 AluMat - 0,5 x 9,0m - 4,5 m2 360 W
40840050 AluMat - 0,5 x 10,0m - 5,0 m2 400 W
40840060 AluMat - 0,5 x 12,0m - 6,0 m2 480 W
40840070 AluMat - 0,5 x 14,0m - 7,0 m2 560 W
40840080 AluMat - 0,5 x 16,0m - 8,0 m2 640 W
40840090 AluMat - 0,5 x 18,0m - 9,0 m2 720 W
40840100 AluMat - 0,5 x 20,0m - 10,0 m2 800 W

GOLVVÄRME FÖR LAMINAT OCH PARKETT

Heatcom Alumat, glasfiberarmerad aluminiumfolie med en jordskärmad värmekabel Godkänd av Semko.

AluMat bygger endast 2-3 mm och kan läggas direkt under laminat eller parkett. Vi rekommenderar att AluMat läggs på en 3 mm Heatcom reflektorskiva. AluMat har en effekt på 80 watt/kvm. Den kan därför användas som pirmär värmekälla i ett rum. I äldre hus kan värmeförlusten i rum ligga på 50-55 Watt/kvm. Lägre effekt än 70-80 W/m² kan leda till att rummet inte blir tillräckligt varmt och det kan då vara nödvändigt med tilläggsvärme.

För att säkra en god värmeavgivning utan att trägolvet skadas rekommenderar parkettleverantörerna att temperaturen i golvet inte ska överstiga + 27° C. Högre temperaturer kan skada parketten. Det är därför krav på att golvvärme under trägolv ska vara ansluten till en termostat med en temperaturbegränsning på max 27° C. Heatcoms rekommendation på termostat HC 10TP.

Heatcom Reflektorskivor

Art.nr Benämning
40101030 Reflektorskiva 3 mm 500 x 1200 - förpackning 6 m2
40101060 Reflektorskiva 6 mm 500 x 1200 - förpackning 6 m2

ÖKAR ISOLERINGSVÄRDET I GOLVET & DÄMPAR STEGLJUD

Genom användning av Heatcom 3 mm reflektorskiva ökar isoleringsvärdet och stegljud dämpas väsentligt. Heatcoms reflektorskivor har god tryckfasthet och är avsedda att vara en del av underlag för klinker. Kablarna måste då vara helt täckta av flytspackel eller fix.

Vid användning av reflektorskivor rekommenderas att värmekabeln läggs i en självbärande armerad gjutmassa, t.ex. flytspackel med en tjocklek på minst 25-30 mm.

Undergolvet måste dessutom vara stabilt för att undvika att sprickbildning uppstår i fogar eller klinker. Reflektorskivor levereras antingen som hela skivor på 0,5 x 1,2 m, eller sammanvikta som ett dragspel i paket om 1,22 x 8,33 m = 10 m².

 

Heatcom Termostater

Heatcom Termostater

Artikel

Nummer

Beskrivning, leverans som standard

med Elko-ram. Alt Eljo, BJ.

Watt
53100020

Heat-control HC 10 TP Programmerbar/

digital med golv och rumsensor, 2 polig

IP21 - 16 A

3600 W
53100021

Heat-control HC 10 TPM Digital/manuell

av/på med golvsensor, 2 polig IP 21 - 16 A

3600 W

TERMOSTATER FÖR GOLVÄRME

Godkända för montering i anslutning till bad och våtrum.

Broby Färgland AB   Hjärtlandavägen 23, SÄVSJÖ Box 183, 576 24 SÄVSJÖ   Tel 0382-157 60